úterý 15. září 2015

DRAHÉ KAMENY, TALISMANY A TROCHU TÉ RÉTORIKY..

   Podle většiny východních, kulturních tradic bylo na počátku prázdno. Prázdný, temný prostor bez jakékoli struktury, bez jakýchkoli popsatelných kvalit. Když tu náhle, kde se vzalo, tu se vzalo, do bezedné hlubiny prostoru se vylilo světlo, světlo v té nejčistší, nejjednodušší podobě a začaly se dít věci. Prostor a světlo. Prostor bez světla je "jen" prázdnou, temnou pustinou a světlo bez prostoru nemá kde zářit, nemá kde se realizovat. Tato prvotní dualita otevřela bránu pro vznik celého stvoření. Jak světlo nesměle prozkoumávalo prostor, postupně začalo "chladnout", zpomalovat a začala se měnit jeho vlnová délka a jak praví mudrcové východu, přišla na svět světla prvotních živlů, světla prvotních kvalit z jejichž dalších interakcí se zrodil svět vezdejší.
                                                                                                       

   No a to už jsme celkem blízko pointě věci. Otázka zní, co mají drahé kameny společného s vyprávěním o vzniku světa, co mají společného se světlem. Odpověď může být pro leckoho překvapením. Drahé kameny mají se světlem společné naprosto vše. Jsou to doslova depozity původních, čistých, světelných frekvencí, které stojí v základech celého stvoření. Depozity kvalit, ke kterým můžeme mít přístup i my v našem každodenním životě.
   Lidé už od pradávna sbírali drahokamy, které nacházeli při putování po planetě jim přisouzené a bylo by velkým omylem myslet si, že tak činili pouze pro jejich vizuální krásu. Bylo by naivní myslet si, že lidé v dobách kdy žili v úzkém kontaktu s přírodou, s přirozeným chodem cyklů země, planet a širších vesmírných struktur, nebyli schopni rozpoznat pravé bohatství skrývající se v drahokamech. Zcela jistě byly drahé kameny od nepaměti používány ke spojení s "vyššími principy" stvoření a pro komunikaci se vznešenými inteligencemi vyšších sfér, které jsou s těmito principy spojeny, které ztělesňují tyto čisté kvality. I později, v rozvinutých kulturách bylo působení drahých kamenů na mysl a zdraví člověka věnováno mnoho pozornosti. Védští Brahmáni, buddhističtí, dharmoví králové, velcí islámští učenci, egyptští mágové, židovští a evropští, středověcí alchymisté, ti všichni znali působení drahých kamenů a měli je ve veliké úctě. V minulosti vznikly dokonce i rozsáhlé metodiky jejich používání, byla sestavena pravidla pro jejich nošení a pro sestavování mocně působících talismanů, sloužícím k různým účelům. Kombinací drahokamu, správně tvarovaného kovového těla šperku, zpravidla z přesně zvolené slitiny různých kovů, podle alchymistických signatur, popřípadě doplněného rytinami specifických manter, či znamení géniů lze vytvořit přesně namíchanou, energetickou kompozici. Tato kompozice může vnímavému člověku zprostředkovat přístup ke kvalitám a informacím, které můžou být jinými cestami nedostupné a které mají často potenciál hluboce ovlivnit jeho osud.

/ pokračování příště..Žádné komentáře:

Okomentovat