čtvrtek 23. února 2017

ŽIVA

Jako krev plyne v žilách, tak síla Živy je v zemi, stromech, zvířatech i lidech. 


Živa je bohyní léta, plodnosti, úrody, sytosti a hojnosti, s letními květy a klasy v náručí. Radost ze života. Je to zralá, krásná žena – matka, bohyně zlatých polí s obilím a slunečnicemi. Živa dala lidem umění obdělávat půdu, orat, sít, žnout, poradila jim, jak mají zrno uchovávat na další rok. Naučila je také pást stáda a starat se o ně. Její manžel je bůh Veles, král času.

Turmalíny ve stříbře.