úterý 19. ledna 2016

JAK PŘICHÁZÍ NA SVĚT OSOBNÍ ŠPERK

Chtěl bych napsat pár slov o tom, jakým způsobem vznikají moje šperky, jak vybírám vhodné kameny, jakou cestou se rodí dizajn a jaká filozofie stojí za tím co dělám.

Nuže jak už jsem psal v jednom z prvních příspěvků v tomto blogu, ohniskem mojí práce je porozumění vztahu mezi člověkem a drahými kameny. Lidé využívali drahé kameny od nepaměti a v dřívějších dobách, možná lépe než dnes věděli, že drahý kámen není jen nevinným ozdobným prvkem. Ve starých kulturách najdeme četné zmínky o jejich používání jako nástroje k ovlivnění vnitřní i vnější reality lidského života. Lze nalézt i velmi rozsáhlé metodiky pro určení vhodného kamene pro konkrétního člověka, obzvlášť ve védské kultuře staré Indie nebo v arabských knihovnách.
Pokud použijeme slovník tradičních filozofických a duchovních tradic, tak v každém z nás je božská jiskra, jiskra života, světlo vědomí. Světlo. I podle moderní fyziky je náš svět tvořen různými fázemi světla. Fotony se v závislosti na podmínkách mohou chovat jako vlny nebo jako částice. Světlo je tedy základním stavebním kamenem naší reality. Samozřejmě jsme schopni rozlišovat rozdíly ve světle jak ho vidíme. Víme, že podle frekvence světlo mění svoji podobu, barvu. Máme starobylé nauky o základních stavebních kamenech vesmíru, o živlech, kde je ke každému živlu přiřazena specifická barva světla, což doplňuje možnosti našeho pochopení světelné podstaty světa i nás samotných. Alchymisté v různých částech světa měli pečlivě zpracované nauky o živlových podstatách všech procesů uvnitř lidské mysli i těla. Můžeme tedy zjednodušeně říci, že vše co vnímáme jako naši realitu, jako nás samotné, včetně našeho těla, vědomí, naší mysli, citů, nálad, emocí, to vše má živlovou, potažmo světelnou povahu. Podle těchto nauk lze také vysledovat vztah mezi pochody uvnitř lidské mysli a těla a jednotlivými barvami světelného spektra. Čímž se oklikou dostáváme zpět k barvám drahých kamenů. Samozřejmě nelze nauku o krystalech a jejich světelné podstatě zredukovat na informaci o frekvenci barvy krystalu, kdy například bílý křišťál a beryl nebo diamant stejné barvy, nebude mít na člověka stejný vliv, jenom proto, že mají všechny tři stejnou barvu. Informace obsažená v krystalech drahých kamenů bývá podstatně složitější, jak už dokládá i jejich rozdílná krystalická struktura.  
V drahých kamenech máme tedy pestrou paletu nástrojů k ovlivnění života člověka na různých úrovních prožívání reality. Správně zvolený kámen, zasazený do odpovídajícího materiálu v kombinaci s vhodně postaveným dizajnem, může být velmi účinnou pákou ke změnám v lidském životě, ke kterým bysme jinak těžko sbírali energii nebo odvahu. Takto postaveným šperkem můžeme podpořit žádoucí procesy v mysli nebo naopak potlačit nechtěné. Vyzdvihnout kladné kvality člověka nebo pomoci se vyrovnat kvalitami problematickými a pomoci je přetransformovat pozitivním směrem. Vhodný talisman nás může pomoci rozhýbat z letragie pramenící z životních krizí, může nám pomoci zvolit správný směr našeho směřování nebo nám pomoci překonat potíže v partnerských vztazích.
Lidé se často ptají jakou cestou se ke mně informace z kamenů dostávají, jakým způsobem je vnímám, co se při tom děje, jak určím správný kámen... Schopnost vnímat širší kontext okolo kamenů mám už od dětštví, kdy jsem běhal po polích v Českém ráji a vášnivě sbíral cokoli lesklého se mi připletlo pod nohy. Tenkrát jsem nevnímal schopnost nořit se do vnitřního prostoru krystalů jako něco zvláštního. Připadalo mi to naprosto přirozené. Časem tuto schopnost odsunul život do pozadí, aby se jako bumerang po letech vrátila v mnohem silnější formě zpět. Vrátila se v době, kdy měla možnost zapadnout do kontextu mého vnitřního i světského vývoje.
Informace, které ke mně skrze kameny přicházejí jsou poměrně složité a je pro mě obvykle dost těžké je verbalizovat. Je to jako kdyby se najednou vynořila záplava pocitů útočících na vnitřní protějšky mých tělesných smyslů. Většinou se jedná o pestrou směsici vjemů, ze kterých se postupně skládají v mysli obrazy nebo jsou v nich obsaženy přímé vhledy do informace, kterou v sobě kámen nese. Někdy je vjem naprosto jednoduchý, jasný a lehce čitelný, jindy se informace skládá postupně do ucelené, pochopitelné podoby delší dobu.
K určení vhodného kamene se potom dostávám zhruba touto cestou. Základ je dostatek informací o daném člověku o tom kdo bude šperk nosit. Čím více tím lépe. Ideální je osobní kontakt, v některých případech i opakovaný. Často však stačí jen rozhovor po telefonu a třeba fotografie k tomu, abych se dokázal dostatěčně nacítit do člověka se kterým komunikuji. Nejsem však ani psycholog ani lidový léčitel, rád si vyslechnu vše co mi je kdo ochoten o sobě sdělit, ale ze zásady s nikým neřeším jeho trable a životní zauzlence. Necítím se kompetentní rozdávat rady do života, sám bych často nějaké uvítal. Posbírám tolik informací, kolik je možné, abych se dokázal naladit na síly, která formují osud člověka se kterým pracuji a potom už nechám vše na intuici. Prostě jen počkám až přijde inspirace. Někdy je vše jasné během okamžiku, jindy na sebe inspirace nechá čekat i několik týdnů. Člověk musí být dostatečně bdělý, protože idea může přijít kdykoli, třeba i ve snu. Informace potom přichází často ve zcela zřetelné formě, kde je jasné, který kámen je nejvhodnější, popřípadě jaké jsou možné náhrady, materiál do kterého má být vsazen i vizuální podoba výsledného tvaru šperku.
Tolik k mojí práci a k postupům, kterými vznikají moje špěrky.

Žádné komentáře:

Okomentovat